toidu hügieeni koolitus internetis mis on toidu hügieen

TOIDUHÜGIEENI KOOLITUS INTERNETIS


Vastavalt Toiduseadusele ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr. 852/2004 (29.04.2004) on toiduhügieenikoolituse läbimine kõikidele toidukäitlejatele kohustuslik.

Koolitusveeb OÜ pakub võimalust läbida toiduhügieeni koolitus internetis.

Meie poolt pakutav toiduhügieeni koolitus on kooskõlas Toiduseadusega (§ 29) ja teiste Eesti Vabariigis toiduhügieeni koolitust niing täiskasvanute koolitust reguleerivate õigusaktidega.

Kõik koolituse edukalt läbinud saavad nimelise ja isikukoodil põhineva sertifikaadi, mida aktsepteerib  Veterinaar- ja Toiduamet.

LÜHIDALT TOIDUHÜGIEENI KOOLITUSEST

Toiduhügieeni eesmärk on kaitsta toitu saastumisohu, s.h. kahjulike bakterite, ohtlike ainete ja võõrkehade eest. Õige toiduhügieeni korral on võimalik takistada kõigi olemasolevate bakterite paljunemist, et ära hoida toidu tarbijate haigestumist ja kiiret riknemist.

Kõik patogeensed bakterid on võimalik hävitada toidust põhjaliku keetmise-, küpsetamise või mu töötlemise abil.

Toiduhügieeni ülesanded on:

  • Toidu kaitsmine mikrobioloogilise, keemilise  ja füüsikalise saastumise eest
  • Mikroobide paljunemise pidurdamine, vältimaks tarbijate tervisehäireid ja toodete enneaegset riknemist
  • Toidupatogeenide ja termolabiilsete toksiinide hävitamine töötlemisel
  • Tarbijale ohutu toidu tagamine toiduhügieeni reeglite järgimisega

TOIDUMÜRGISTUSE 10 PEAMIST PÕHJUST ON:

  1.  Toit on valmistatud liiga vara ette ning säilitatud toatemperatuuril
  2.  Enne külmikusse panekut on toit liiga aeglaselt jahutatud
  3.  Toitu pole taaskuumutatud piisavalt kõrgete temperatuurideni
  4.  Toidumürgistust põhjustavate bakteritega eelnevalt saastunud valmistoidu  kasutamine
  5.  Toidu alavalmistamine

6.  Sügavkülmutatud linnuliha sulatamiseks ebapiisav aeg

7.  Ristsaastumine toorelt toidult valmistoidule

8.  Kuuma toidu säilitamine temperatuuril alla 65°C

9.  Nakatunud toidukäitlejad

10. Toidu ülejääkide kasutamine